64561

Akrilik Zemin Kaplama

Fiyat
:
250 TL
Ürün kodu
:
0002

AZAK DİZAYN

 BASKETBOL-VOLEYBOLVE TENİS KORTU TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 
         Basketbol sahası yapılacak alanın, plankoteli aplikasyon planı dikkate alınarak projede belirtilen tesviye kotuna getirdikten sonra, beton hatıl kısım 35 cm derinliğinde 1m. genişliğinde makine ile kaba kazısı ve daha sonra ince tesviyesi yapılacaktır. Proje kotlarına getirilen alan, ağır tonajlı, çift tandemli, titreşimli silindirle iyice sıkıştırılacaktır. Yüklenici zeminde meydana gelebilecek sıkışma ile çökmeler ve ondülasyonlara ilişkin her türlü tedbiri alacaktır. 
 
                     Hafriyatı yapılan alanın makine ile ince tesviyesi yapılarak dik kenarlara paralel olacak şekilde bir uzun kenara doğru %0.5 eğim verilecektir.proje kotlarına getirilen alan agır tonajlı silindirle sıkıştırılacaktır. 
 
 
          Proje kotlarına getirilen Basketbol-voleybol sahasına 10 cm kalınlığında 3 nolu kırmataş serilerek sıkıştırılacaktır. 
 
          Kırmataş üzerine nervürlü hasır çelik (Ø 6 mm’lik, göz aralığı 15 x 15 cm, 3.01 kg/m2, Q 188.188) ile 15 cm kalınlığında C 25/30 basınç dayanım sınıfındaki beton proje eğimleri dikkate alınarak hassas ve hatasız bir şekilde imal edilecektir. Hasır çelik imalatında kullanılan hasır çeliklerin, en az 50 cm bindirmesinin yapılmasına ve üstten itibaren 5 cm pas payı içerisinde kalacak şekilde 10 cm yüksekliğinde demir sehpalar üzerine alınmasına özellikle dikkat edilecektir. Nervürlü hasır çeliğin yerine konulmasından sonra 15 cm kalınlığında projesine uygun beton eğime dikkat edilerek dökülecektir.Beton dökülüp üzerine basılabilir kıvama geldikten sonra helikopter perdah yapılacaktır. 
 
Düzeltilmiş beton zemin üzerine epoksi esaslı primer astar uygulanacaktır (300gr/m2). 
 
 KAPLAMA İŞLEMLERİ: 1-ZEMİN ASTARI ÜRÜN TANIMI :Epoksi reçine esaslı,iki bileşenli reaksiyon kurumalı antikorozif zemin astarı.                        KULLANIM YERLERİ: Beton yüzeylerde nem ve korozyona karşı direnç sağlama ve uygulama yapılacak akrilik kaplama aderansını arttırmak   amacıyla kullanılır.     FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ   KÜRLENME ŞARTLARI                          :20°C de       %60 bağıl nemde  TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI           :yaklaşık 6 saat   MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI     :14°C                                                                                                  Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C dir.               YÜZEY HAZIRLIĞI ve YIKAMA Astar uygulaması için beton  yüzeyler minimum 21 günlük kür süresini tamamlamış  olması gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı toz v.s. gibi gevşek parçacıklar üfleme, kazıma, fırçalama  ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve  basınçlı su ile yıkanır. Astar uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.                                                                                                                                 SARFİYAT Acrylic Resurfacer  maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 3 m2 yer astarlanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.                                                
 Karışım Oranları Zemin Astarı                           2 birim Sertleştirici                              1 birim 
 
 UYGULAMA REHBERİ

Uygulama  Astar tabakası  uygulaması  zemine  aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.  TEMİZLİK Uygulamalarda kullanılan tüm aletler  kurumadan su ile temizlenebilir.  UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hava Şartları Astar  kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey  sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.             2- RESURFACER  (DOLGU)  ÜRÜN TANIMI :Acrylic Resurfacer %100 akrilik bağlayıcılı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan,  beton zeminlere uygulanan tek kompenantlı bir akriliktir.                        KULLANIM YERLERİ: Acrylic Resurfacer sisteminin uygulanacağı zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak ve yüzeydeki gözenekleri doldurmak  amacıyla kullanılır.     FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ   KÜRLENME ŞARTLARI :20°C de       %60 bağıl nemde  TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI           :yaklaşık 2 saat   MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI     :14°C                                                                                                          Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C dir.               YÜZEY HAZIRLIĞI ve YIKAMA Acrylic Resurfacer uygulaması için Yüzeydeki harç artığı toz v.s. gibi gevşek parçacıklar üfleme, kazıma, fırçalama  ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve  basınçlı su ile yıkanır. Acrylic Resurfacer uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.                                                                                                                                 SARFİYAT Acrylic Resurfacer  maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m2 yer astarlanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.                                                 Karışım Oranları Acrylic Resurfacer                  20 kg Silis kumu(60-80 Mesh)         20 kg Su                                              6 kg                                               UYGULAMA REHBERİ Uygulama Acrylic Resurfacer uygulaması  zemine  aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır. Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.        TEMİZLİK Uygulamalarda kullanılan tüm aletler  kurumadan su ile temizlenebilir.  UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hava Şartları Acrylic Resurfacer  kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey  sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.             Dondan koruma : Acrylic Resurfacer su bazlı akrilik  depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır. 
2- CUSHİON TABAKASI(ESNEK) 
ÜRÜN TANIMI cushion özel granül kauçuk ve %100 yüksek performanslı bağlayıcı içeren pigmentsiz bir esnek yastık altyapı malzemesidir.  
 UYGULAMA: tamamen kuruması beklenen “Resurfacer” tabaka üzeri 2 kat ince taneli “cushion” (her katta 400gr/m2 olarak) tabaka ile kaplanacaktır. Uygulamanın yapıldığı yerin hava şartlarına göre her katta kullanılacak net akrilik malzemeye %20 - %30 oranlarında temiz su (içme suyu) ilave edilerek uygulanacaktır. Böylece sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur. Zemine elastikiyet verir. CUSHİON kauçuk esnek yastık malzeme cushion aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır. Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenmelidir. Her bir kat tam olarak kuruduktan sonra diğer  kat uygulamasına geçilir ve bir önceki kat ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır                                                            
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ                                                                                          Kürlenme şartları                                :20˚C’de %60 bağıl nemde Katlar arası bekleme zamanı               :yaklaşık 2-3 saat Tahmini kürlenme zamanı                   :minimum 24 saat  Minimum Uygulama sıcaklığı              :14˚C                                                                                                                Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C dir.                                                                                                                     
Karışım Oranları CUSHİON  25 kg. Su 5 kg. Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.                                                                                                                                                   
Kuruma ve Kürlenme Zamanı: CUSHİON uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.                                                                            TEMİZLİK:Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.                                                        UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR                                                                                    Hava Şartları: CUSHİON kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.                                                                                                                                                        
 Dondan koruma: CUSHİON su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır. 
3-RENK KATMANI 
Silis Kumu Dolgulu Akrilik Boya  ÜRÜN TANIMI: özel granülimetrik Silis kumu-quartz dolgulu %100 akrilik latex bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleride üretilebilen, yüksek kaliteli bir kaplamadır.                                                                                                          KULLANIM YERLERİ: oyun hızını kontrol etmek amacıyla belirli bir tekstüre yapıda formule edilmiştir. 2 kat kuvars kum katkılı (her kat için 450gr/m2), 1 kat da katkısız 
(300gr/m2) olarak tatbik edilecektir.  Kauçuk esnek yastık malzeme cushion aparatla uygulanması silis kumu quartz granüllerin zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımın sağlayarak çok düzgün, sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur.  
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Renk                                                :İdarenin belirlemiş olduğu renkler Kaplayabileceği Alan                     :0,430 kg/m2 (Teorik) tek katta. (0,850 kg/m2,(2 kat için)) Kürlenme Şartları                           :20˚C’de %60 bağıl nemde. Katlar Arası Bekleme Zaman         :yaklaşık 4 saat. Tahmini Kürlenme Zamanı             :minimum 24 saat. Minimum Uygulama Sıcaklığı        :14˚C.                                                                                                                  Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır. Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C’dir.                                                                                                                                  
YÜZEY HAZIRLIĞI: Her tabaka bir önceki tabakanın kurumasını müteakiben uygulanacak ve her tabaka oluşabilecek çatlamalara karşı gözle kontrol edilerek gereken tamirler yapılacaktır daha sonra uygulamaya geçilecektir.                                                                                                                                                                                          SARFİYAT: NATUREL PİGMENTLİ   boya maksimum sulandırma oranı 3:1 dir.1 kg. ürünle tek katta 1,1 m2 yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.                                                        5.1Karışım Oranları  NATUREL PİGMENTLİ RENK    25 kg    SU                                                    6 kg                                                                                                           UYGULAMA REHBERİ:  Uygulama : boya  uygulaması kauçuk esnek yastık malzeme cushion ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.                                                                                        Kuruma ve Kürlenme Zamanı: boya  iki kat uygulanması halinde kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, son kattan sonra tam kürlenme için en az 24 saat geçmelidir.                               TEMİZLİK: Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.                                                           UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:                                                                                 Hava Şartları: boya  kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. 
Dondan koruma boya  su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır. 
4-ÇİZGİ BOYASI Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası 
ÜRÜN TANIMI 
%100 akrilik latex bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleride üretilebilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır. 
Oyun alanlarında gerekli çizgi ve hatların belirlenmesinde kullanılacak. Kullanım miktarı: 0,01 kg/m2 
MALZEME SARF MİKTARLARI: 
Epoksi Reçine...............................300.-gr/m2/kat 
Resufacer.......................................350.-gr/m2/kat 
Kum...............................................350.-gr/m2/kat 
Cushion..........................................1600.-gr/m2/kat ( her kat 400 gr) 
Renk Katmanı...............................1200.-gr/m2/3 kat( her kat 400 gr) 
Kum...............................................900.-gr/m2/2 kat  (TOPLAM) 
 
 
 

Whatsapp
Mail Gönder
Telefon